Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja na wesoło”

W dniu 24 kwietnia 2017 w czytelni biblioteki szkolnej  odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja na wesoło” dla uczniów klas I. Konkurs zorganizowano we współpracy świetlicy i biblioteki szkolnej, zaś patronatem objęło Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Siedlcach.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów klas pierwszych z 11 siedleckich szkół podstawowych. Uczniowie brawurowo zaprezentowali przygotowane do recytacji teksty. Z ogromną przyjemnością wysłuchaliśmy różnych interpretacji wierszy podkreślonych strojem, gestem i ruchem scenicznym. Komisja konkursowa, kierując się kryteriami: stopień opanowania tekstu, poprawność językowa, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać:

I miejsce

Zofia Lewandowska- SP nr 9

Aleksandra Korzeniowska- SP nr 8

II miejsce

Mateusz Kalisz - SP nr 10

Joanna Stelingowska - SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6

III miejsce

Maya Chini - SP nr 9

Andrzej Nasiłowski - SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6

Wszyscy występujący otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Zdjęcia z imprezy tutaj.

f t g m