Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Spotkanie opłatkowe w czytelni i podsumowanie konkursu na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, tradycją już stał się organizowany przez bibliotekę szkolną konkurs na Najpiękniejszy  Stroik Bożonarodzeniowy. W bieżącym roku do konkursu przystąpili  uczniowie z 11 klas (indywidualnie lub zespołowo), przygotowując 21 stroików.

Uczniowie  bardzo zaangażowali się w ich wykonanie, bowiem wszystkie  prace prezentowały wysoki poziom, były przemyślane, estetyczne i ciekawe. Niełatwą sprawą był wybór tych najpiękniejszych. Komisja oceniająca postanowiła więc nie przyznawać miejsc  lecz uhonorować dyplomami wszystkich uczestników. Prace podzielono na dwie grupy: nagrodzone i wyróżnione.

Autorami stroików nagrodzonych są: Natalia Kryńska z kl. Va, Kacper Głuchowski i Oliwia Żabczyńska z kl. VIIa, cała klasa IVe, Natalia Chromińska z kl. Va, Maksymilian Opęchowski z kl. Vb, Lena Nowak z kl. Ia, Gabriela Sołoniewicz z kl. VIIa.

Stroiki wyróżnione wykonali: Klasa Ic, Maja Pogorzelska z kl. IIb, Emilia Rajkiewicz z kl. IIc, Wiktoria Makolewska z kl. IVe, Anastazja Małek z kl. IVe, Szymon Rudnicki z kl. IVe, Dominik Pietrasik z kl. Va, Kinga Sołoniewicz z kl. Va, Maja Krzewniak z kl. Vb, Kornel Marciszewski z kl. Vb, Klasa VIIIb, Oliwia Olszewska z kl. VIIIa, Julia Kordecka i Kamila Bojanowska z kl. IIIc oraz Klasa IIId.

Podsumowanie konkursu odbyło się podczas spotkania opłatkowego w czytelni w dniu 17 grudnia 2018r, na które oprócz uczestników konkursu przybyli łącznicy klasowi. Wręczenia dyplomów dokonali: dyrektor szkoły p. Karol Wnorowski oraz zastępcy  dyrektora p. Hanna Witkowska i p. Izabela Wróbel. Potem były świąteczne życzenia, symboliczne  dzielenie się opłatkiem, słuchanie kolęd. Spotkanie zakończyło się wspólnym zaśpiewaniem kolędy „Przybieżeli do Betlejem pasterze”

Po zakończeniu uroczystości niektórzy uczniowie zdecydowali się przeznaczyć swoje prace na szkolny kiermasz świąteczny.

zdjęcia:

https://photos.app.goo.gl/BJVrzHoZGNAZpRrG8

 

f t g m