Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Historia Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach

Lata 80 - 90 to okres powstawania osiedla „Warszawska”. We wrześniu 1990 roku oddano do użytku piękną Szkołę Podstawową nr 8 mieszcząca się  przy ul. Żuławskiej 1. Dyrektora szkoły powołano 17 kwietnia 1990 r. Został nim mgr Janusz Dudewicz.
W 22 dużych, jasnych salach lekcyjnych rozpoczęło naukę 1408 dzieci w 49 oddziałach, począwszy od oddziału „0” aż do klasy VIII. W budynku otwarto także świetlicę i stołówkę oraz rozpoczęto organizację biblioteki szkolnej.

W roku 1993 ukończono i oddano do użytku obiekty sportowe: salę gimnastyczną wraz z zapleczem, siłownię 
i salę baletową. W roku 1994 przy szkole otwarto pierwszą w Siedlcach i okolicy krytą pływalnię. W tym samym roku uczniowie otrzymali do dyspozycji pierwszą pracownię komputerową (obecnie funkcjonują dwie pracownie). Na uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie rodziców w rozwój szkoły. Rodzice sfinansowali m.in. pracownię komputerową, w pełni wyposażyli szkolny gabinet stomatologiczny, zakupili sprzęt audiowizualny do sal lekcyjnych.

W roku 1997 przy szkolnej bibliotece oddano długo oczekiwaną i dobrze wyposażoną czytelnię. Biblioteka od 1993 r. jest skomputeryzowana i obecnie liczy 30 000 zbiorów.

W związku z rozpoczętą reformą szkolnictwa, 1 września 1999 r. powołano do życia Publiczne Gimnazjum nr 4. Od tej daty w murach budynku przy ul. Żuławskiej 1 funkcjonowały dwie szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 4
i wygasająca Szkoła Podstawowa nr 8. Dyrektor Janusz Dudewicz objął kierownictwo nowej placówki, zaś dyrektorem Szk. Podst. nr 8 została mgr Hanna Witkowska (która kierowała szkołą do czasu jej wygaśnięcia tj. do 31. 08. 2004r.)

W roku szkolnym 1999/2000 w gimnazjum, w 17 klasach pierwszych rozpoczęło naukę 482 uczniów oraz podjęło pracę 43 nauczycieli. W roku szkolnym 2001/2002 liczba uczniów wzrosła do 1108.

W 2000 r. została nawiązana współpraca z włoskimi szkołami w Settimo i Pescantinie, owocująca wspólnymi wyjazdami i wymianą doświadczeń, poznawaniem kultur zwyczajów obu narodów.

W 2004r. szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.
W czerwcu 2005r. otrzymała pracownię komputerową, zaś 19 grudnia tego roku w czytelni szkolnej uruchomiono Internetowe Centrum Multimedialne. Kolejny projekt i kolejna pracownia została otwarta 25 czerwca 2007r.  Oprócz 10 stacji roboczych i serwera, zawierała ona projektor multimedialny, drukarkę, skaner oraz komputer przenośny. W następnym roku liczba komputerów w ICM powiększyła się o kolejne 6 sztuk dzięki realizacji projektu z 17.01.2008r.  Następna, nowoczesna, bogato wyposażona pracownia została oddana do użytku w czerwcu 2008r.

Z początkiem roku 2001 rozpoczęto prace związane  z wyborem patrona szkoły.
2 czerwca 2004 r. szkoła otrzymała imę Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Od 1 września 2007 r. w budynku szkoły, ma swoją swoją siedzibę Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli

W latach 2007-2008 budynek został wyposażony w 14 kamer w ramach rządowego programu MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Również w ramach tego projektu
w 2010 roku zostały zainstalowane cztery kamery na boisku ORLIK..

Od stycznia 2009 r. gimnazjum wprowadziło jako pierwsze w mieście elektroniczny dziennik.
W 2009 roku, w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012"- zostało oddane boisko o nawierzchni poliuretanowej.

W roku 2011 szkoła przeszła gruntowny remont. Wymieniono okna, pokrycie dachowe. Wykonano elewację budynku, pływalni oraz wyremontowano frontowe wejście do szkoły.

f t g m