Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Drugi dzień strajku

Szanowni Rodzice,

Dzień 9 kwietnia br. jest kolejnym dniem akcji strajkowej w naszej szkole.

Informuję, że szkoła w tym dniu, poprzez organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, obejmie opieką wszystkich uczniów, którym nie mogą jej zapewnić rodzice.

W tym dniu dzieciom przebywającym w szkole zapewniamy gorący posiłek - zupę.

Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane na stronie internetowej szkoły (www.sp8.siedlce.pl) oraz w dzienniku elektronicznym.

Karol Wnorowski
Dyrektor Szkoły

f t g m