Copyright 2019 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Rada Rodziców

Przewodniczący: p. Leszek Osik

Wiceprzewodnicząca: p. Kinga Nowak

Sekretarz: p. Marta Michalak

Skarbnik: p. Małgorzata Klewek

 

Dane konta, na które rodzice mogą wpłacać dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

Bank Spółdzielczy O/Siedlce

31 9194 0007 0000 2512 2000 0010

 

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

 

f t g m