Copyright 2021 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

 Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

  1. Listy uczniów klas 1 z podziałem na klasy są wywieszone w szkole lub dostępne w sekretariacie szkoły.
  2. Rodziców uczniów klas 1 prosimy o dostarczenie jednego zdjęcia do legitymacji (z tyłu zdjęcia napisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, pesel, data urodzenia)
  3. Lista kandydatów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2020/ 2021 jest dostępna na głównych drzwiach budynku szkoły.

 

 

  

f t g m