Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Informacja dyrektora na temat strajku

Szanowni Rodzice,

na poniedziałek 08.04.2019r. organizacje związkowe zapowiedziały początek strajku, który ma potrwać do odwołania.

Ze względu na fakt, że poprzez referendum udział w strajku zapowiedziała znaczna część kadry pedagogicznej, nie będzie możliwości zorganizowania w tym dniu planowanych zajęć lekcyjnych.

Jednakże SZKOŁA, poprzez organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym opieki nie będą mogli zapewnić rodzice.

Świetlica szkolna w tym dniu będzie pracować w godzinach 7:00 - 17:00.

Stołówka szkolna będzie czynna.

W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy stroną związkową a rządową strajk może zostać odwołany.

Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane na stronie internetowej szkoły (www.sp8.siedlce.pl) oraz poprzez dziennik elektroniczny.

Karol Wnorowski
Dyrektor Szkoły

f t g m